Svetlana Šijak

administrativni referent

Obavlja sve administrativno-tehničke poslove za potrebe Visoke škole, zakazuje prijem kod direktora Visoke škole.

info@mpk.edu.rs