Liste

Dana: 28.09.2015.

Visoka škola strukovnih studija za menadžment

i poslovne komunikacije

Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovića 110

Tel. 021/881-862

 

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU U ŠK. 2015/16. GODINI

Studijski program:   Menadžment trgovine i marketinga

Red.br. PREZIME I IME BODOVI IZ SREDNJE ŠKOLE BODOVI SA PRIJEMNOG ISPITA UKUPAN BROJ BODOVA
1 Medić Danijela 20.30 51 71.30
2 Kizić Slobodan 25.73 42 67.73
3 Miljevski Kosta 19.84 45 64.84
4 Malinović Nemanja 23.32 36 59.32
5 Veruševski Aleksandar 21.70 33 54.70
6 Medić Mira 26.93 24 50.93
7 Stančević Sanja 20.34 27 47.34

Studijski program:   Menadžment poslovnih komunikacija

Red.br. PREZIME I IME BODOVI IZ SREDNJEŠKOLE BODOVI SA PRIJEMNOG ISPITA UKUPAN BROJ BODOVA
1 Marjanović Ljiljana 31.50 51 82.50
2 Mitrović Biljana 25.68 54 79.68
3 Uskoković Jasmina 27.46 51 78.46
4 Slavković Nikola 32.52 45 77.52
5 Baštovanović Milisav 24.47 51 75.47
6 Pacić Aleksandra 23.04 51 74.04
7 Kojić Teodora 22.84 45 67.84
8 Papuga Romano 21.30 45 66.30
9 Dragojlović Dušan 29.46 33 62.46
10 Pavlović Jovan 25.62 18 43.62

 

Studijski program:   Menadžment u ugostiteljstvu

Red.br. PREZIME I IME BODOVI IZ SREDNJEŠKOLE BODOVI SA PRIJEMNOG ISPITA UKUPAN BROJ BODOVA
1 Božčević Stankovski Nataša 37.74 51 88.74
2 Jovanović Marko 31.91 51 82.91
3 Petrović Stefan 31.54 51 82.54
4 Nikolić Stefan 31.46 51 82.46
5 Arsenijević Radisav 24.66 57 81.66
6 Milovanović Nemanja 26.98 54 80.98
7 Stojković Marko 29.38 51 80.38
8 Jovičić Boris 35.10 45 80.10
9 Dudaš Petar 25.40 54 79.40
10 Bogićević Nikola 28.38 51 79.38
11 Vasković Milan 22.92 54 76.92
12 Jovanović Kristina 24.72 48 72.72
13 Paunović Dragan 26.79 45 71.79
14 Petrović Nikola 29.68 42 71.68
15 Gojković Miloš 32.36 39 71.36
16 Đorđević Katarina 20.30 51 71.30
17 Tumbas Davor 31.30 38 69.30
18 Veselinović Vladimir 35.06 33 68.06
19 Sailović Tamara 26.84 39 65.84
20 Ponjević Zoran 23.06 42 65.06
21 Velimirović Mina 27.82 36 63.82
22 Blagojević Igor 26.66 33 59.66
23 Anđelković Željka 23.32 36 59.32
24 Denić Vukašin 27.73 30 57.73
25 Odžaković Bojana 28.70 27 55.70
26 Dikić Dragana 22.37 33 55.37

 

Komisija za upis