Broj: 152/1

Dana: 27.09.2019.

Visoka škola strukovnih studija za menadžment

i poslovne komunikacije

Sremski Karlovci, Mitropolita Stratimirovića 110

Tel. 021/2981-862

 

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH ZA UPIS U DRUGOM UPISNOM ROKU U ŠK. 2019/20. GODINI

 

Studijski program:   Menadžment u ugostiteljstvu

Red.br. PREZIME I IME BODOVI IZ SREDNJE

ŠKOLE

BODOVI SA PRIJEMNOG ISPITA UKUPAN BROJ BODOVA
1. Čapko Anastasija 35,19 52 87,19
2. Veselinović Aleksa 31,56 48 79,56
3. Kotlagin Aleksandar 38,56 36 74,56
4. Grlić Roberto 28,70 40 68,70
5. Rakić Nebojša 33,74 32 65,74
6. Kovanović David 29,70 36 65,70
7. Ilić Marko 24,07 40 64,07
8. Radošević Dragana 22,90 40 62,90
9. Šuput Žarko 26,22 36 62,22
10. Jovanović Uroš 25,06 36 61,06
11. Mozer Milica 27,24 32 59,24
12. Imerovski Aleksandar 23,20 36 59,20
13. Šteković Srđan 26,38 32 58,38
14. Kovačević Aleksandra 27,72 24 51,72
15. Bugarski Vukašin 23,64 28 51,64
16. Božić Maša 23,44 24 47,44
17. Marinković Luka 17,62 28 45,62

 

Studijski program:   Menadžment trgovine i marketinga

Red.br. PREZIME I IME BODOVI IZ SREDNJE

ŠKOLE

BODOVI SA PRIJEMNOG ISPITA UKUPAN BROJ BODOVA
   1. Tot Leontina 32,78 56 88,78
   2. Stojkov Đorđe 24,02 52 76,02

 

 

Studijski program:   Menadžment trgovine i marketinga-studije na daljinu

Red.br. PREZIME I IME BODOVI IZ SREDNJE

ŠKOLE

BODOVI SA PRIJEMNOG ISPITA UKUPAN BROJ BODOVA
   1. Bojinović Predrag 37,20 56 93,20

 

 

Studijski program:   Menadžment poslovnih komunikacija

Red.br. PREZIME I IME BODOVI IZ SREDNJE

ŠKOLE

BODOVI SA PRIJEMNOG ISPITA UKUPAN BROJ BODOVA
1. Milenković Aleksandar 32,48 56 88,48
2. Prica Aleksandar 30,10 40 70,10

 

 

               Studijski program:   Primenjena informatika 

Red.br. PREZIME I IME BODOVI IZ SREDNJE

ŠKOLE

BODOVI SA PRIJEMNOG ISPITA UKUPAN BROJ BODOVA
1. Stojković Miroslav 21,50 43 82,28
2. Skakić Predrag 39,28 34 52,98
3. Volf Miloš 18,98 28 49,50

 

 

 

Komisija za upis