Vesti

Obrasci prijave završnog rada i izjave o originalnosti rada

  by

Poštovani studenti završne godine, u prilogu se nalaze obrasci prijave završnog rada i izjave o originalnosti rada. Da biste prijavili završni rad potrebno je da preuzmete obrasce, popunite ih i predate u skladu sa uputstvima u samoj prijavi.

Prijava rada i izjava o originalnosti rada

Other News