Pomoćnik direktora

Pomoćnici direktora škole:

dr Dragan Janjušić, prof.
e-mail: janusic@mpk.edu.rs

mr Slobodan Živkucin

  • +Kontakt
    Telefoni:
    021/ 2981-862

    021/ 2982-892

    021/ 2700022