Nada Sarajlija

diplomirani pravnik

Koordinira rad svih zaposlenih u stručnoj službi, obezbeđuje administrativne preduslove za rad svih organa Visoke škole.

sarajlija@mpk.edu.rs