Studentski parlament

res6

Studentski parlament je organ Škole ustanovljen u cilju zaštite prava i interesa studenata.

Studentski parlament sačinjavaju po 5 studenata sa svakog akreditovanog studijskog programa.

Pravo da biraju i da budu birani za članove studentskog parlamenta imaju svi studenti Škole upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira studentski parlament.

Cilj studentskog parlamenta da se unaprede uslovi studiranja, reše problemi studenata i zaštite njihova prava.

Rad studentskog parlamenta je javan.


Predsenik studentskag parlamenta Škole je David Stojković.

David Stojković je student druge godine studijskog programa Menadžment u ugostiteljstvu. Predsednika Studentskog parlamenta možete kontaktirati na mejl studentskiparlamentmpk@gmail.com


Zamenik predsednika je Đorđe Petrović, mejl djordjepetrovic94@gmail.com