Trogodišnje studije primenjene informatike imaju za cilj da projektnim pristupom u nastavi i na ispitima pripreme studente za praktičan rad, formirajući na taj način niz praktičnih iskustava u korišćenju informacionih tehnologija, ali i u drugim srodnim oblastima važnim za kvalitetniji rad programera i projektanata.

 

Ovakav pristup je posebno pogodan za one koji se bave ovim poslovima, ali nisu stekli odgovarajući obrazovni stepen. Koristeći svoje praktično iskustvo, njihov put do diplome biće time znatno olakšan.


Lice koje zаvrši studijski progrаm osnovnih strukovnih studijа Primenjena informatika stiče stručni nаziv: Strukovni informatičar