ISKUSTVA NAŠIH STUDENATA

ISKUSTVA NAŠIH STUDENATA

  by    0   0

 Milan Radonić

Studiranje na MPK, u mnogome je doprinelo mom daljem opredeljenju za pokretanje sopstvenog biznisa. Uz odličan kadar i dobro organizovana predavanja,  sa lakoćom sam učio, upijao i stekao opšte i posebno znanje i veštine potrebne u oblasti poslovanja, kao i rešavanja konkretnih problema u poslovanju. Predavanja, na kojima sam redovno prisustvovao, bilo je u  malim grupama na kojima smo aktivno učestvovali u raspravama i zaključcima, što omogućava lakše i samostalnije spremanje ispita, sa mnogo više razumevanja suštine predmeta. Stekao sam mnoge veštine kao što su lakoća komuniciranja i donošenja odluka, snalaženje u kritičnim situacijama i slično. Zadovoljan sam i svojim studiranjem i sopstvenim biznisom, kojim se trenutno bavim, a za koji mi je škola dala i hrabrosti i vetar u leđa da se ohrabrim i upustim u sve ovo.“

Milan Radonić, osnivač i direktor „Ultima Thule“ doo, Sremski Karlovci

 

 

Daliborka Dimitrić

 

„Prethodnih sedam godina sam radila na mestu glavne sestre Koronarne jedinice Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Mnogo sam razmišljala u pravcu svog usavršavanja. Bilo je to sada već davne 2010. godine, u Sremskim Karlovcima divnom gradiću u kome živim, čula sam za postojanje Visoke škole za menadžment i poslovne komunikacije. Sve informacije koje sam dobila u okruženju o školi navele su me da odem u istu i detaljnije se raspitam o svemu. Koncept predavanja, predmeti i raspored nastave su mi se veoma dopali. Kako sam već bila zaposlena od izuzetnog značaja je bio raspored predavanja koji se odvijao vikendima. Odluka je pala i ja sam upisala MPK. Mnogobrojna grupa nas studenata je redovno pohađala sva predavanja. Imali smo izuzetne profesore. Upoznali smo jedni druge i za kratko vreme postali divni prijatelji. Gotovo sva predavanja su bila interaktivna. Profesori srečni jer su imali velike ljude u đačkim klupama sa kojima su mogli da razmene mišljenje, a sa druge strane Mi, mali- veliki studenti. Brojali smo malo više godina ali znanje se stiče čitavog života. Najlepše od svega je to što sam nakon predavanja mogla naučeno da primenim u praksi. Pitaćete se kakve veze ima medicina i poslovne komunikacije, menadžment? Itekako ima. Svi mi komuniciramo na raznim nivoima. Delokrug rada je različit ali dobra komunikacija za unapređenje rada je neizbežna. Kao što pomenh u to vreme sam bila organizaciona sestra i od velikog značaja su bila predavanja u ovoj školi za moj što bolji i kvalitetniji rad, u smislu verbalne komunikacije, organizacije, pisane komunikacije i mnogo drugih segmenata. Moram pomenuti i to da sam u ovaoj školi naučila da prezentujem stručne radove bez treme, vodeći računa o svakom segmetu verbalne i neverbalne komunikcije. Zahvaljujući ovoj školi sam imala hrabrosti i dovoljno znanja da veoma uspešno organizujem VII kongres UINARS-a (Udruženje medicinskih sestara i tehničara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije Srbije) sa međunarodnim učešćem 2015. godine. Moram napomenuti da je kongres brojao preko 600 učesnika iz Srbije, regiona i SAD-a. Želim dodati i sledeće, za usvajanje novih znanja prepreke ne postoje. Ko želi naučiće. Ko nauči može da primeni stečeno znanje, a to je istinski najlepši osećaj. Da vratim vreme u nazad, ponovo bih upisala MPK jer ovu školu čine sjajni profesori koji umeju da prenesu znanje i svakom ko se odluči daju i mogućnost da pronađe sebe i bude bolji u onome što čini njegov poziv ,a samim tim da izgradi i kvalitetniji život.“

Daliborka Dimitrić, Institut za plućne bolesti Vojvodine, medicinska sestra u Jedinici intenzivne nege

 

 

Bojan Tešević

 

„Rad u malim grupama mi je dosta pomogao da lakše savladam gradivo na studijama. Komunikacija sa sagovornicima se vidno poboljšala zahvaljujući vežbama  koje smo imali na predavanjima. Smatram da mi je studiranje na MPK dosta pomoglo u samom nalaženju posla, sve ono što smo učili kroz različite predmete značilo mi je u najboljem prezentovanju sebe na razgovoru za posao i u pisanju kvalitetnog CV-a.“

Bojan Tešević, Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

 

 

 

 

RELATED POSTS

Comments are closed.