Važni datumi

Dokumenta uz prijavu se mogu dostaviti do 21.09.2017.  godine na adresu Visoke škole, ulica Mitropolita Stratimirovića 110, Sremski Karlovci.


Redosled kandidata za upis na studije se utvrđuje na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju, a biće istaknut 22.09.2017. godine na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole.


Kandidati polažu prijemni ispit dana 25.09.2017.  godine u 10.00 časova.


Rang lista kandidata biće objavljena 26.09.2017.  godine. na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole. Mesto na rang listi kandidata utvrđuje se zbirom bodova iz srednje škole i bodova ostvarenih na prijemnom ispitu.


Prigovor na mesto na privremenoj rang listi, kandidat može podneti u roku od 24 časa od dana njenog isticanja na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole.


Konačna rang lista kandidata biće objavljena 28.09.2017.  godine na oglasnoj tabli i sajtu Visoke škole.