Nastavni plan i program Visoke škole, smer Menadžment u ugostiteljstvu predviđa praktičan rad kao oblik nastave. Student ima mogućnost da samostalno, po sopstvenoj želji, obezbedi obavljanje stručne studentske prakse u zemlji ili inostranstvu, u preduzeću pod uslovom da u tom preduzeću može da obavi planirani program stručne prakse.

Visoka škola već dve godine obezbeđuje preduzeće-ustanovu u inostranstvu, u kome će student obavljati stručnu praksu ukoliko student nije u mogućnosti da to sam uradi. Do sada su studenti praksu obavljali u hotelu LifeClass (Portorož, Slovenija; http://www.lifeclass.net/en/). U organizaciju prakse uključeni su dr Dragan Janjušić i dr Nikola Vuksanović.

Na praksi u hotelima LifeClass za dve godine je učestvovalo 20 studenata u razmeni veština koje su u vezi sa restoranskim poslovanjem i kulinarskim tehnikama pripreme i proizvodnje obroka.

Kompanija LifeClass obezbeđuje studentima Visoke škole:

  •  radne dozvole,
  •  vizu,
  •  smeštaj,
  •  prevoz,
  •  uniformu,
  •  obrok,
  •  sertifikat i
  •  nadoknadu za rad.

Pozicije na kojima mogu da rade studenti su: praktikant u kuhinji i restoranu.