Željka Jovanović, saradnik za studentska pitanja

 

Informiše studente i obavlja sve administrativne i tehničke poslove vezane za prijem i upis studenata, evidentira prijave ispita i položene ispite, izdaje uverenja i potvrde o statusu studenata.

021/2981862

064/6432622

studentska@mpk.edu.rs