DRAGI STUDENTI,

Pred Vama je vodič koji se nadamo da će Vam pomoći i olakšati školovanje na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Novom Sadu.

Vodic za studente