Direktor

 kalinicREČ DIREKTORA

Poštovane koleginice i kolege, naši  sadašnji  i budući studenti,

Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u svoje ime i u ime svojih kolega nastavnika i svih zaposlenih na Visokoj školi.

Naša škola se nalazi u Sremskim Karlovcima, duhovnom, kulturnom i obrazovnom centru sa viševekovnom tradicijom, gde se nalazi i nastarija srpska Gimnazija i najstarija Bogoslovija. Objekat Visoke škole smešten je u prelepom ambijentu ovog istorijskog grada, na obroncima Gruške gore sa svim neophodnim saobraćajnim komunikacijama sa Novim Sadom i okolnim mestima.

Škola ima tradiciju više od jedne decenije u toku koje je diplomu steklo preko 5.000 studenata, koji su danas zaposleni u brojnim kompanijama, ustanovama i organizacijama različitih delatnosti. Visoka škola sarađuje sa brojnim obrazovnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, radi na unapređenju nastave, bavi se izdavačkom delatnošću i učestvuje u projektima. Posebno uspešna višegodišnja saradnja ostvarena je sa Fakultetom za menadžment Sremski Karlovci, gde brojni naši studenti nastavljaju svoje dalje obrazovanje i usavršavanje.

Tradicionalni studijski programi škole su iz oblasti menadžmenta u marketingu i trgovini i poslovnim komunikacijama. Ipak, prateći trendove i zahteve tržišta rada škola od skora afirmiše i studijske programe preduzetništva i ugostiteljstva, obrazujući kadrove za oblasti koje su deo strateškog pravca razvoja naše zemlje.

Svi studijski programi su akreditovani i usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom i evropskim standardima. Škola je materijalno i tehnički odlično opremljena, a u nastavnom procesu koriste se elektronski udžbenici i tablet računari, posredstvom platforme Moodle, a u postupku smo i dobijanja akreditacije za studije na daljinu.

Nastavni kadar je pažljivo odabran i čini ga spoj mladosti i iskustva, veliki broj profesora stručnih predmeta dolazi iz privrede, a takođe se realizuje i kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika. Naši predavači koriste savremene metode, koje će vam omogućiti da budete aktivni učesnik u procesu nastave i da istovremeno razvijate sposobnost kritičkog razmišljanja o nastavnoj materiji i na taj način stičete veštine u rešavanju problema.

Naša glavna misija je da vam pomognemo da otkrijete sebe i svoje specifičnosti, da razvijete svoje potencijale i steknete znanja, da započnete i nastavite uspešne poslovne i životne karijere. Takođe, naša škola je otvorena i za sve one koji imaju radno iskustvo, a žele da ga sticanjem dodatnog znanja, unaprede, usavrše i osavremene.

Tokom studija ćete, pored znanja koja su specifična za oblast za koju ste se opredelili, naučiti i kako da efikasno učestvujete u timskom radu i da napravite poslovni i biznis plan, kako da upravljate poslom, ljudima, grupom i preduzećem i budete konkurentni na tržištu rada. Cilj nam je da podizanjem svojih ključnih kompetencija ostvarujete lični, profesionalni i socijalni razvoj i tako stičete naviku doživotnog učenja, neophodnu za praćenje brzih promena u svim sferama savremenog  života.

Naš cilj je da promovišemo takvo strukovno obrazovanje, koje preferira stručnu praksu, stoga   se trudimo da koristimo iskustva dobre prakse u evropskom strukovnom obrazovanju. Tokom studija imaćete priliku da se uključite u rad brojnih kompanija, javnih preduzeća, marketinških i PR agencija, medija, hotela i restorana.

U uslovima kada je danas teško naći posao, postavlja se pitanje: „Šta možete da uradite sa diplomom strukovnog menadžera Visoke škole?“ Odgovor bi mogao da se nađe ako pogledamo šta i gde rade naši diplomirani studenti: u privredi, zdravstvu, javnom sektoru, medijima, prosveti i ugostiteljstvu u zemlji i inostranstvu ili sopstvenom preduzeću. Zato su oni naša najbolja preporuka.

Stoga, drage koleginice i kolege studenti, želim vam svako dobro i puno uspeha u vašem obrazovanju i napredovanju, u profesionalnom razvoju i osposobljavanju za život u savremenom svetu.

Dr Miladin Kalinić, prof.