Odlukom Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT) je utvrđeno da Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije Sremski Karlovci ispunjava propisane standarde za akreditaciju visokoškolske ustanove.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu izdao je dozvolu za rad Visokoj školi za studijske programe: Menadžment trgovine i marketinga, Menadžment trgovine i marketinga-studije na daljinu, Menadžment poslovnih komunikacija, Menadžment u ugostiteljstvu, Preduzetništvo i Primenjena informatika.

 


NAT VODIČ ZA STUDENTE


AKREDITACIJA 2021

uverenje o akred ustanove odluka o akreditaciji ustanove-2021

odluka o akreditaciji ustanove-2021

AKREDITACIJA 2019

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadžment u ugostiteljstvu

Odluka o akreditaciji studijskog programa Menadžment u ugostiteljstvu

Odluka o akreditaciji-trgovina i marketing

Uverenje o akreditaciji-trgovina i marketing

Uverenje o akreditaciji studijskog programa – Menadžment poslovnih komunikacija

Odluka o akred. posl. komnikacije – Menadžment poslovnih komunikacija

 


AKREDITACIJA 2017

Rešenje o dopuni dozvole za rad

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Primenjena informatika


AKREDITACIJA 2016

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadžment trgovine i marketinga –  studije na daljinu
Rešenje o dopuni dozvole za rad
Odluka o akreditaciji studijskog programa Menadžment trgovine i marketinga – studije na daljinu


AKREDITACIJA 2014

Odluka o akreditaciji visokoškolske ustanove
Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove

Dozvola za rad


AKREDITACIJA 2013

Rešenje o dopuni dozvole za rad za studijske programe Menadžment u ugostiteljstvu i preduzetništvu
Odluka o akreditaciji studijskog programa Menadzment trgovine i marketinga
Odluka o akreditaciji studijskog programa Menadzment poslovnih komunikacija
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadzment trgovine i marketinga
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadzment poslovnih komunikacija
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadzment u ugostiteljstvu
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Preduzetnistvo