KONKURS

  • Konkurs za zasnivanje radnog odnosa možete videti OVDE  – objavljen dana 25.01.2024. godine
  • Konkurs za zasnivanje radnog odnosa možete videti OVDE  – objavljen dana 09.10.2023. godine
  • Konkurs za zasnivanje radnog odnosa možete videti OVDE  – objavljen dana 20.07.2023. godine   
  • Konkurs za zasnivanje radnog odnosa možete videti OVDE  – objavljen dana 03.04.2023. godine