Odluka o visini školarine za školsku 2020/2021.godinu preuzeti dokument.

Odluka o cenama određenih usluga za 2020/2021. godinu, preuzeti dokument .

 Model za uplatu


Primalac:

Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije

Modene br.5

21000 Novi Sad


Svrha uplate:

I rata školarine u iznosu od 200 evra po srednjem kursu NBS


Žiro račun:

325-9500600046333-52   OTP banka


Poziv na broj:

JMBG