Odluka o visini školarine za školsku 2022/2023.godinu preuzeti dokument

Odluka o cenama određenih usluga za 2022/2023. godinu preuzeti dokument .

Odluka o visini školarine za školsku 2021/2022.godinu preuzeti dokument

Odluka o cenama određenih usluga za 2021/2022. godinu preuzeti dokument

 Model za uplatu


Primalac:

Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije

Modene br.5

21000 Novi Sad


Svrha uplate:

I rata školarine u iznosu od 250 evra po srednjem kursu NBS


Žiro račun:

325-9500600046333-52   OTP banka


Poziv na broj:

JMBG