Dokumenta za upis u Visoku školu strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije:

 

  1. Diploma i svedočanstva o završenoj srednjoj školi (overene fotokopije)
  2. Izvod iz matične knjige rođenih
  3. 3 fotografije formata 3,5 x 4,5cm
  4. ŠV-20 popunjen u 2 primerka (dobija se u Studentskoj službi)
  5. Prijava za upis (dobija se u Studentskoj službi)
  6. Ugovor o školovanju u 2 primerka (dobija se u Studentskoj službi)
  7. Uverenje o položenim ispitima – za priznavanje ispita sa druge visokoškolske ustanove