Model za uplatu


Primalac:

Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije

Ratarski put 8a

11000 Beograd


Svrha uplate:

I rata školarine u iznosu od 250 evra po srednjem kursu NBS


Žiro račun:

325-9500600046333-52   OTP banka


Poziv na broj:

JMBG