*Obaveštavaju se studenti Škole da ukoliko ne izmire dugovanja u odnosu na ugovorom predviđene rokove neće biti u mogućnosti pristupiti polaganju ispita

 • Konsultativna nastava u letnjem semestru

  Raspored konsultativne nastave u letnjem semestru možete videti OVDE.

 • Dodati termini ispita na studijskom programu Menadžment u ugostiteljstvu

  Odloženi ispiti će se održati 14.02.2024. godine u 14 časova iz predmeta:

  – Poznavanje životnih namirnica pića,
  – Menadžment ishrane i pića,
  – Nacionalne gasronomije,
  – Osnove pekarstva sa poslastičarstvom,
  – Sanitarne mere i bezbednost u ugostiteljstu

 • Odloženi ispiti na studijskom programu Menadžment u ugostiteljstvu

  Ispiti zakazani 08. i 09.02.2024. godine iz predmeta:

  – Poznavanje životnih namirnica pića,
  – Menadžment ishrane i pića,
  – Nacionalne gasronomije,
  – Osnove pekarstva sa poslastičarstvom,
  – Sanitarne mere i bezbednost u ugostiteljstu

  se odlažu.

 • Termini predavanja iz predmeta Menadžment u trgovini i Istraživanja u marketingu

  Datum održavanja nastave možete videti pod Kalendar->Konsultativna nastava

 • ObaveÅ¡tenje o neradnom danu

  Å kola neće raditi u subotu, 11. novembra 2023. godine, zbog državnog praznika “Dana primirja u Prvom svetskom ratu”.

 • Novi termini iz predmeta Inovacioni procesi, Stručna praksa

  Novi termini konsultativne nastave se nalaze OVDE.

 • Dodatni termini

  Dodati termini iz predmeta Informatike i Informatike u ugostiteljstvu se nalaze pod Kalendar->Konsultativna nastava.

 • Raspored predavanja

  Raspored konsultativne nastave možete naći OVDE.

 • Izmena termina ispita za predmete Gasetroenologija i Gastronomska obrada mesa

  Ispit iz predmeta Gastroenologija će se održati 25.9.; Gastronomska obrada mesa 26.09.2023. godine u 16 časova umesto 18. i 19.09.2023. godine.