Obave┼ítenje za studente – Objavljen raspored ispita u januarsko-februarskom ispitnom rokuObave┼ítenje za studente – Prijava ispita do 29.01.2023.

Prijava završnog rada

Poštovani studenti završne godine, u prilogu se nalaze obrasci prijave završnog rada i izjave o originalnosti rada, kao i uputstvo za izradu završnog rada. Da biste prijavili završni rad potrebno je da preuzmete obrasce, popunite ih i predate u skladu sa uputstvima u samoj prijavi.