Poštovani studenti završne godine, u prilogu se nalaze obrasci prijave završnog rada i izjave o originalnosti rada, kao i uputstvo za izradu završnog rada. Da biste prijavili završni rad potrebno je da preuzmete obrasce, popunite ih i predate u skladu sa uputstvima u samoj prijavi.