dr Slobodan Živkucin

Direktor slobodanzivkucin@gmail.com

dr Slobodan Živkucin

Profesor
dr Jelena Simić

Pomoćnik direktora mail adresa:simic@famns.edu.rs

dr Jelena Simić

Profesor
dr Marina Simin

Predmeti: Međunarodno poslovanje, Inovacioni procesi msimin@mpk.edu.rs

dr Marina Simin

Profesor
dr Saša Raletić Jotanović

Predmeti: Osnove marketinga mail adresa:rsasaca@hotmail.com

dr Saša Raletić Jotanović

Viši predavač
dr Vesna Šćepanović

Predmeti: Uvod u medije, Masovni mediji, Odnosi sa medijima i PR, Odnosi sa javnošću mail adresa:scepanovicv@mpk.edu.rs

dr Vesna Šćepanović

Profesor
dr Snježana Gagić

Predmeti: Restoraterski menadžment i kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu, Standardizacija u ugostiteljstvu, Menadžment smeštaja i hotelskog domaćinstva, Hotelska prodaja i recepcijsko poslovanje, Planiranje menija i sistemi rada u gastronomiji, Ishrana i alternativni vidovi ishrane mail adresa:gagicsnjeza@yahoo.com

dr Snježana Gagić

Profesor
dr Ivana Ikonić

Predmeti: Komuniciranje, Masovni mediji mail adresa:ikonici.mpk@gmail.com

dr Ivana Ikonić

Profesor
mr Miroslav Velimirović

Predmeti: Poslovno pravo, Radno pravo

mr Miroslav Velimirović

MA Željana Dudvarski

Predmeti: Engleski jezik, Poslovni engleski jezik I, Poslovni engleski jezik II mail adresa:zeljanadudvarski@gmail.com

MA Željana Dudvarski

Nastavnik engleskog jezika
dr Sreto Aleksić

dr Sreto Aleksić

Profesor
MA Vesna Gajišin

Predmeti: Engleski jezik, Poslovni engleski jezik

MA Vesna Gajišin

Nastavnik engleskog jezika
dr Vojislava Grbić

Predmeti: Osnove menadžmenta, Osnove marketinga

dr Vojislava Grbić

Profesor
Dragan Psodorov

Predmeti: Poznavanje životnih namirnica i pića, Osnove pekarstva sa poslastičarstvom, Gastronomska estetika i dekoracije

Dragan Psodorov

Nastavnik veština
mr Valerija Večei Funda

Predmeti: Istraživanja u marketingu i konkurentnost

mr Valerija Večei Funda

Predavač
mr Bogdan Ivković

Predmeti: Informatika, Informatika i matematika u ugostiteljstvu, Kvantitativne metode

mr Bogdan Ivković

Predavač
dr Mira Vidaković

Predmeti: Etika, Sociologija mail adresa: mira.vidakovic@yahoo.com

dr Mira Vidaković

Profesor
dr Budislav Suša

Predmeti: Komuniciranje, Menadžment ljudskih resursa, Upravljanje dogadjajima

dr Budislav Suša

Profesor
mr Dragan Žujović

Predmeti: Kvantitativne metode, Internet tehnologije, Elektronsko poslovanje

mr Dragan Žujović

Predavač
Goran Gašparovski

Goran Gašparovski

Saradnik u nastavi
Marko Simić

Marko Simić

Saradnik u nastavi