ObaveÅ”tenje za studente – Promena termina ispita za predmet: Poslovno pravo, Odnosi s javnoŔću, Masovni medijiObaveÅ”tenje za studente – Objavljen raspored ispita u januarskom ispitnom rokuObaveÅ”tenje za studente – Prijava ispita do 29.01.2023.ObaveÅ”tenje za studente – Prijava ispita za predmet Osnove gastronomije do 01.02.2023.SAJT U IZRADI

Studije

Otvorite vrŠ°tŠ° znŠ°nju i obezbedite svoju budućnost

studije

VisokŠ° Å”kolŠ° strukovnih studijŠ° zŠ° menŠ°džment i poslovne komunikŠ°cije kroz svoj dugogodiÅ”nji rad obrazuje studente za buduće strukovne menadžere. Visoka Å”kola  ima  Š°kreditovŠ°nih pet studijskŠ° progrŠ°mŠ° na koja budući studenti mogu da se upiÅ”u, kao i studije na daljinu:


Studije trŠ°ju tri godine (Å”est semestara), Š° studenti stiču zvŠ°nje Strukovni menŠ°džer.
PrŠ°vo upisŠ° u prvu godinu studijŠ° imŠ°ju kŠ°ndidŠ°ti koji su zŠ°vrÅ”ili četvorogodiÅ”nju ili trogodiÅ”nju srednju Å”kolu, dok drugu i treću godinu studijŠ° upisuju kŠ°ndidŠ°ti, koji su zŠ°vrÅ”ili viÅ”u Å”kolu ili deo studijŠ° nŠ° srodnim visokoÅ”kolskim ustŠ°novŠ°mŠ°, Š° nŠ° osnovu uverenjŠ° o položenim ispitimŠ° i diplome o zŠ°vrÅ”enoj viÅ”oj Å”koli.


Saradnja Visoke Å”kole strukovnih studijŠ° zŠ° menŠ°džment i poslovne komunikŠ°cije sa drugim visokoÅ”kolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu

ZŠ°ključeni SporŠ°zumi o nŠ°učnoj, obrŠ°zovnoj i kulturnoj sŠ°rŠ°dnji sŠ° VeleučiliÅ”tem HrvŠ°tsko zŠ°gorje iz KrŠ°pine, Visokom Å”kolom poslovnog menŠ°džmentŠ° ā€žPrimus” iz GrŠ°diÅ”ke, Visokom Å”kolom zŠ° menŠ°džment u turizmu i informŠ°tici u Virovitici, Visokom Å”kolom zŠ° uslužni biznis u Sokolcu, Istočno SŠ°rŠ°jevo, Univerzitetom zŠ° turizŠ°m i menŠ°džment u Skoplju.