Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije

Mitropolita Stratimirovića 110, Sremski Karlovci

 021/2700022

021/2981862

065/8818620

064/6432622

Kontakt mail:  info@mpk.edu.rs

karlovci1a1