Kontakt

Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije

Mitropolita Stratimirovića 110

Sremski Karlovci

Kontakt mail:  info@mpk.edu.rs

karlovci1a1


 • +Kontakt
  Direktor škole

  dr Slobodan Živkucin, profesor

  Telefon:

  021/2981-862
  Pomoćnici direktora

  dr Dragan Janjušić, profesor

  Mail: janjusic@mpk.edu.rs

  dr Jelena Simić, profesor


  Telefon:

  021/2981-862
  Sekretar škole

  Nada Sarajlija

  Mail: sarajlija@mpk.edu.rs

  Telefon:

  021/2981-862
  Administrativni referent

  Svetlana Šijak

  Mail: info@mpk.edu.rs

  Tel/faks:

  021/2981-862

  021/2982-892

  021/2700022

  021/2700023
   Studentska služba

  Želјka Jovanović

  Zorica Milaković

  Mail: studentska@mpk.edu.rs

  Telefoni:

  021/2982-892

  021/2981-862

  065/881-8620
  Finansijska služba

  Ljilјana Letić

  Mail: letic@mpk.edu.rs

  Telefoni:

  021/2982-892

  021/2981-862