Školarina

Školarina za jednu školsku godinu iznosi 800 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NB Srbije na dan plaćanja) i plaća se u 4 ili 8 rata, a ostali troškovi se plaćaju saglasno Odluci u cenama određenih usluga od 30.03.2015. godine, br. 285/3Model za uplatu


Primalac:

Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije

Mitropolita Stratimirovića 110

21205 Sremski Karlovci


Svrha uplate:

I rata školarine u iznosu od 200 evra po srednjem kursu NBS


Žiro račun:

355-1116189-98  ili 340-4914-29


Poziv na broj:

JMBG