II naučno-stručni skup

II naučno-stručni skup Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije iz Novog Sada je 10. i 11. septembra 2021. godine organizovala drugi naučno-stručni skup sa temom Inovacije u poslovanju kao faktor konkurentnosti u ambijentu virusa COVID-19. Uz profesore Visoke škole MPK, pozivu da predstave svoje radove i aktivno Read more…

Monografija 2021

Monografija „Digitalni mediji u funkciji kreativnih promena poslovanja i održivog privrednog razvoja u ambijentu pandemije COVID-19” je rezultat istraživanja u okviru istoimenog razvojnoistraživačkog projekta, koji se bavi ulogom digitalnih medija u poslovnim inovacijama i u održivom privrednom razvoju tokom pandemije. Projekat je realizovala Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije iz Novog Sada, a finansiran je sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za Read more…