DODELJENE DIPLOME 15. GENERACIJI STUDENATA VISOKE Å KOLE

Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije uručila je diplome 15. generaciji studenata, 26. januara 2019. godine u Sremskim Karlovcima. Diplome strukovnih menadžera dobilo je 90 studenata sa trogodišnjih studijskih programa: Menadžment trgovine i marketinga, Menadžment poslovnih komunikacija, Menadžment u ugostiteljstvu i Preduzetništvo.

Predstavljena je i studentkinja generacije Bojana Odžaković sa studijskog programa Menadžment u ugostiteljstvu, sa opštim uspehom 9,95 (devet 95/100) u toku studija. Tom prilikom direktor Visoke škole dr Slobodan Živkucin, prof. uručio joj je tablet računar na poklon. Direktor je istakao da se uspeh i kompetencije Visoke škole mere uspesima i postignućima naših studenata. Stoga su celoživotno obrazovanje i neprekidno usavršavanje imperativi za svakog uspešnog menadžera 21. veka.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oZGU4CKtOEU

http://media.rtv.rs/rom/lachi-rjat-vojvodino/43968

 


Posted

in

by

Tags: