Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije uručila je diplome XVI generaciji studenata, 25. januara 2020. godine u Novom Sadu. Diplome strukovnih menadžera dobilo je 60 studenata sa trogodišnjih studijskih programa: Menadžment trgovine i marketinga, Menadžment poslovnih komunikacija, Menadžment u ugostiteljstvu, Preduzetništvo, Primenjena informatika.

Predstavljena je i studentkinja generacije Nađa Davidović sa studijskog programa Menadžment u ugostiteljstvu, sa opštim uspehom 9,33 (devet 33/100) u toku studija. Tom prilikom direktor Visoke škole dr Slobodan Živkucin, prof. uručio joj je tablet računar na poklon.


Categories: Vesti