Studentska praksa je obavezan deo studija na studijskom programu Menadžment u ugostiteljstvu. Praktična znanja u vezi sa tehnikama profesionalnog usluživanja i pripremom i proizvodnjom gastronomskih specijaliteta su veoma važni segmenti obrazovanja dobrog ugostiteljskog menadžera. Znanje preneto kroz teorijsku nastavu se demonstrira u kabinetu za vežbe u prostorijama Visoke škole.

Budući da su operativni ugostiteljski menadžeri direktno nadređeni radnicima koji vrše pripremu i usluživanje hrane i pića veoma je važno da oni perfektno poznaju njihov posao. U suprotnom, menadžment neće biti sposoban da koriguje radnike ako ne obavljaju dobro radne zadatke. Svetska praksa pokazuje da su najuspešniji oni menadžeri koji poznaju operativne procedure rada.

Veštine koje studenti steknu u Školi se dalje nadograđuje radom u ugostiteljskim objektima različitog tipa i kategorije.

Evaluacija njihovog napretka se prati kroz Dnevnik prakse u kom studenti vrše analizu svih segmenata poslovanja objekta u kom su obavljali praksu. Oni analiziraju okruženje i unutrašnje uređenje ugostiteljskog objekta, zaduženja i ovlašćenja u okviru svog radnog mesta, sredstva ponude hrane i pića, prave kalkulaciju odabranih jela i kreiraju ponudu za svečane obroke. Dalje, bave se analizom marketinških aktivnosti, zakonskim propisima iz oblasti ugostiteljstva, primenom standarda poslovanja, sistemom nagrađivanja zaposlenih, načinima i sistemima poslovanja koji se primenjuju u objektu itd. Studenti su u obavezi da uz pomoć menadžmenta i profesora reše sve navedene radne zadatke čime stiču korisna praktična znanja.

Hrvatska

Slovenija