MPK u poseti Poljoprivrednoj školi u Šapcu

Prof. dr Darko Manjenčić je u četvrtak 23.03.2023. godine posetio je Poljoprivrednu školu koja danas ima oko 500 učenika, koja obrazuje mlade u oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, resursu koji je odlika kraja u kome se nalazi.

Prof. dr Darko Manjenčić je prilikom posete školama prezentovao sve studijske programe koji se realizuju na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, kao i na Fakultetu za Političke studije   i mogućnosti koje Škola pruža studentima, ali i maturantima pre nego što se upišu na visokoobrazovne ustanove, Fakultet i odaberu svoje dalje zanimanje, sa akcentom UGOSTITELJSKOG SMERA na Visokoj školi, koja je prilika nastavka obrazovanja studenta sa smerova prehrambeni smer, pekar, mesar.

Istaknuto je da su učionice i kabineti savremeno opremljeni, i studentima je omogućena neophodna studijska praksa i drugi vidovi pomoći.

Pedagog  škole  Milica  Jevtić,  i  psiholog  škole Jelena Kostadinović, profesorica Todorović su veoma srdačno ugostili doc. dr Darka Manjenčića koji je predstavio studijske programe i sve pogodnosti i mogućnosti koje pružaju pomenuti Fakulteti, podelio prezentacije i flajere koji će biti okačeni na oglasnu tablu i predate najboljim studentima.


Posted

in

by

Tags: