Poseta Srednjoj ekonomskoj školi „Svetozar Miletić” u Novom Sadu

Dana 25.04.2023.godine, Prof.dr Marina Simin je posetila Srednju ekonomsku školu „Svetozar Miletić” u Novom Sadu. Maturant su pokazali veliko interesovanje za studijske programe   Fakulteta za evropsko pravno političke studije kao i Visoke škole strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije. Takođe su predstavljeni i fakultete koji su dobili početnu akreditaciju u oblasti: saobraćaja, informacionih tehnologija i zdravstva. Svim prisutnim su podeljeni informativni materijali, a na tabli škole postavljeni su veliki plakati Fakulteta za evropsko pravno političke studije kao i Visoke škole strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije.


Posted

in

by

Tags: