Studentska praksa je obavezan deo nastave na studijskom programu Menadžment u ugostiteljstvu. Studenti su u praktičnu nastavu uključeni od 2016. godine i od tada je kroz ovaj program prošlo 30 studenata. Do sada su studenti praksu obavljali u hotelima Karizma Hotels Adriatic (Živogošće i Igrane, Hrvatska; www.karismaadriatic.com). U organizaciju prakse uključeni su dr Dragan Janjušić i dr Nikola Vuksanović.

Na praksi u hotelima Karizma Hotels Adriatic za dve godine učestvovalo 30 studenata u razmeni veština koje su u vezi sa barskim i restoranskim poslovanjem i kulinarskim tehnikama pripreme i proizvodnje obroka.

Kompanija Karizma Hotels Adriatic obezbeđuje studentima Visoke škole:

  • smeštaj,
  • prevoz,
  • uniformu,
  • obrok,
  • sertifikat i
  • nadoknadu za rad.

Pozicije na kojima mogu da rade studenti su: praktikant u kuhinji, restoranu i baru.