Izrađen je detaljni raspored konsultacija sa nastavnicima Visoke škole, možete ga preuzeti ovde.