Prva godina

Menadžment trgovine i marketinga, Menadžment poslovnih komunikacija preuzmi raspored

Menadžment u ugostiteljstvu preuzmi raspored

Informatika preuzmi raspored


Druga godina

Menadžment trgovine i marketinga, Menadžment poslovnih komunikacija preuzmi raspored

Menadžment u ugostiteljstvu preuzmi raspored

Informatika preuzmi raspored


Treća godina

Menadžment trgovine i marketinga preuzmi raspored

Menadžment poslovnih komunikacija preuzmi raspored

Menadžment u ugostiteljstvu preuzmi raspored

Preduzetništvo preuzmi raspored

 

Raspored nastave za studente u radnom odnosu preuzmi