Raspored nastave

Prva godina

Menadžment trgovine i marketinga, Menadžment poslovnih komunikacija  preuzmi raspored predavanja

Menadžment u ugostiteljstvu  preuzmi raspored predavanja

Preduzetništvo  preuzmi raspored predavanja


 

Druga godina

Menadžment trgovine i marketinga, Menadžment poslovnih komunikacija  preuzmi raspored predavanja

Menadžment u ugostiteljstvu  preuzmi raspored predavanja

 


 

Treća godina

Menadžment trgovine i marketinga  preuzmi raspored predavanja

Menadžment poslovnih komunikacija preuzmi raspored predavanja

Menadžment u ugostiteljstvu  preuzmi raspored predavanja