Prva godina

Menadžment trgovine i marketinga, Menadžment poslovnih komunikacija preuzmi raspored predavanja

Menadžment u ugostiteljstvu preuzmi raspored predavanja

Informatika


Druga godina

Menadžment trgovine i marketinga, Menadžment poslovnih komunikacija

Menadžment u ugostiteljstvu preuzmi raspored predavanja

Informatika

Preduzetništvo preuzmi raspored predavanja


Treća godina

Menadžment trgovine i marketinga preuzmi raspored predavanja

Menadžment poslovnih komunikacija preuzmi raspored predavanja

Menadžment u ugostiteljstvu preuzmi raspored predavanja

Preduzetništvo