Monografija “Razvoj ženskog preduzetništva u okviru održivog razvoja”

Monografija “Razvoj ženskog preduzetništva u okviru održivog razvoja” je rezultat kratkoročnog projekta koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost a koji je realizovan od strane Visoke škole strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije. U monografiji je žensko preduzeništvo u okviru održivog razvoja analizirano sa različitih aspekata. Takođe, monografija sadrži i rezultate empirijskog istraživanja, koje je sprovedeno za potrebe projekta. Samo neki od dobijenih rezultata empirijskog istraživanja jesu da nije moguće kreirati ni jedan precizan model za razvoj ženskog preduzetništva u okviru održivog razvoja. Odnosno, zaključuje se da je priroda preduzetništva vrlo amorfna i da se u okviru nje teško mogu naći zakonitosti.

Razvoj ženskog preduzetništva u okviru održivog razvoja


Posted

in

by

Tags: