Plan rada-Menadžment trgovine i marketinga

Plan rada-Menadžment poslovnih komunikacija

Plan rada-Menadžment u ugostiteljstvu

Plan rada-Menadžment u ugostiteljstvu NOVI 2019.

Planovi rada – Å¡kolska 2021/22