Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) je utvrđeno da Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije Sremski Karlovci ispunjava propisane standarde za akreditaciju visokoškolske ustanove.
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu izdao je dozvolu za rad Visokoj školi za studijske programe: Menadžment trgovine i marketinga i Menadžment poslovnih komunikacija. Takođe, rešenjem o dopuni dozvole za rad, obuhavaćeni su i studijski programi: Menadžment u ugostiteljstvu i Preduzetništvo.
Visoka škola se nalazi u procesu akreditacije studija na daljinu za studijski program Menadžment trgovine i marketinga.
Plan Visoke škole je da u narednim godinama akredituje specijalističke studije iz oblasti ugostiteljstva i preduzetništva.


KAPK VODIČ ZA STUDENTE


AKREDITACIJA 2016

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadžment trgovine i marketinga –  studije na daljinu
Rešenje o dopuni dozvole za rad
Odluka o akreditaciji studijskog programa Menadžment trgovine i marketinga – studije na daljinu


AKREDITACIJA 2014

Dozvola za rad za studijske programe Menadžment trgovine i marketinga i Menadžment poslovnih komunikacija
Odluka o akreditaciji visokoškolske ustanove
Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove


AKREDITACIJA 2013

Rešenje o dopuni dozvole za rad za studijske programe Menadzment u ugostiteljstvu i preduzetništvu
Odluka o akreditaciji studijskog programa Menadzment trgovine i marketinga
Odluka o akreditaciji studijskog programa Menadzment poslovnih komunikacija
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadzment trgovine i marketinga
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadzment poslovnih komunikacija
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Menadzment u ugostiteljstvu
Uverenje o akreditaciji studijskog programa Preduzetnistvo


AKREDITACIJA 2008

Dozvola za rad za studijske programe Menadžment trgovine i marketinga i Menadžment poslovnih komunikacija