Engleski jezik

Етика 2020

Финансијско пословање 2020

Комуницирање 2020

Квантитативне методе 2020

Масовни медији 2020

Međunarodno poslovanje

Менаџмент људских ресурса 2020

Мала и средња предузећа 2020

Односи са јавношћу 2020

Основи маркетинга 2020

Osnove menadžmenta

Poslovni engleski jezik 1

Poslovni engleski jezik 2

Poslovno pravo

Социологија 2020

Upravljanje ljudskim resursima

Менаџмент хране и пића 2020

Основи економије 2020