dr Slobodan Živkucin

Direktor

dr Slobodan Živkucin

Profesor
dr Jelena Simić

Pomoćnik direktora

dr Jelena Simić

Profesor
dr Dragan Janjušić

Pomoćnik direktora

dr Dragan Janjušić

Profesor
dr Marina Simin

Predmeti: Međunarodno poslovanje, Inovacioni procesi

dr Marina Simin

Profesor
dr Goran Panić

Predmeti: Uvod u Programiranje, Objektno orijentisano programiranje, Baze podataka

dr Goran Panić

Profesor
dr Saša Raletić Jotanović

Predmeti: Osnove marketinga

dr Saša Raletić Jotanović

dr Vesna Šćepanović

Predmeti: Uvod u medije, Masovni mediji, Odnosi sa medijima i PR, Odnosi sa javnošću

dr Vesna Šćepanović

Profesor
dr Snježana Gagić

Predmeti: Restoraterski menadžment i kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu, Standardizacija u ugostiteljstvu, Menadžment smeštaja i hotelskog domaćinstva, Hotelska prodaja i recepcijsko poslovanje, Planiranje menija i sistemi rada u gastronomiji, Ishrana i alternativni vidovi ishrane

dr Snježana Gagić

Profesor
Goran Ostojić

Predmeti: Menadžment hrane i pića, Gastronomski menadžment, Savremena ugostiteljska oprema

Goran Ostojić

Asistent
dr Ivana Ikonić

Predmeti: Komuniciranje

dr Ivana Ikonić

Profesor
mr Miroslav Velimirović

Predmeti: Poslovno pravo, Radno pravo

mr Miroslav Velimirović

MA Željana Dudvarski

Predmeti: Engleski jezik, Poslovni engleski jezik I, Poslovni engleski jezik II

MA Željana Dudvarski

Profesor engleskog jezika
mr Sreto Aleksić

mr Sreto Aleksić

Predavač
dr Nikola Vuksanović

Predmeti: Osnove gastronomije, Gastronomska obrada mesa, Nacionalne gastronomije

dr Nikola Vuksanović

Profesor
MA Vesna Gajišin

Predmeti: Engleski jezik, Poslovni engleski jezik

MA Vesna Gajišin

Profesor engleskog jezika
dr Vojislava Grbić

Predmeti: Osnove menadžmenta, Osnove marketinga

dr Vojislava Grbić

Dragan Psodorov

Predmeti: Poznavanje životnih namirnica i pića, Osnove pekarstva sa poslastičarstvom, Gastronomska estetika i dekoracije

Dragan Psodorov

Asistent
Dragana Avramović

Predmeti: Računarska grafika

Dragana Avramović

Saradnik u nastavi
mr Valerija Večei Funda

Predmeti: Istraživanja u marketingu i konkurentnost

mr Valerija Večei Funda

Predavač
mr Bogdan Ivković

Predmeti: Informatika, Informatika i matematika u ugostiteljstvu, Kvantitativne metode

mr Bogdan Ivković

Predavač
dr Mira Vidaković

Predmeti: Etika, Sociologija

dr Mira Vidaković

Profesor
dr Budislav Suša

Predmeti: Komuniciranje, Menadžment ljudskih resursa, Upravljanje dogadjajima

dr Budislav Suša

Profesor
dr Dragan Žujović

Predmeti: Kvantitativne metode, Internet tehnologije, Elektronsko poslovanje

dr Dragan Žujović

Profesor
Goran Gašparovski

Goran Gašparovski

Saradnik u nastavi
Marko Simić

Marko Simić

Saradnik u nastavi