Obaveštenje za studente – Objavljen raspored ispita u januarsko-februarskom ispitnom rokuObaveštenje za studente – Prijava ispita do 29.01.2023.

Plan rada-Menadžment trgovine i marketinga

Енглески језик 2020

Енглески језик студије на даљину

Eтика 2020

Финансијско пословање 2020

Inovacioni procesi

Интернет технологије 2020

Истраживање у маркетингу и конкурентност 2020

Комуницирање 2020

Квантитативне методе 2020

Menadžment kvaliteta

Мала и средња предузећа 2020

Основи маркетинга 2020

Основе менаџмента 2020

Poslovni engleski jezik 1

Poslovno pravo

Sociologija

Стратешки Менаџмет 2020

Менаџмент хране и пића 2020

Организација предузећа 2020

Основи економије 2020

Предузетништво и бизнис план 2020