Engleski jezik

Etika

Finansijsko poslovanje

Inovacioni procesi

Istraživanja u marketingu i konkurentnost

Kvantitativne metode

Međunarodno poslovanje

Menadžment malih i srednjih preduzeća

Menadžment u trgovini

Osnove marketinga

Osnove menadžmenta

Poslovni engleski jezik 1

Poslovno pravo